Nacházíte se na author

ECM Mikulov

Být blázen pro Krista

1K 4,10 My jsme blázni (ř. μωροὶ) pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, …

Víra, zábava, peníze a věčnost

Jeden nevěřící muž navštívil evangelizační bohoslužby. Když přišla evangelizační výzva, jiný muž ho pobídl, aby vyznal svou víru v Krista. Odmítl. Ten …

Jaké je hlavní charisma metodistů?

Dostal jsem otázku, jaké je hlavní charisma metodistů. O čem je řeč? Slovo charisma zpravidla vnímáme jako synonymum k slovu obdarování. Stává se, …

Advent a jeho duchovní náplň

Začátky adventu sahají do 4. století, kdy se začal slavit určitý počet adventních nedělí (2 až 6). Že to nakonec byly a …

Bohoslužby | Kdy a kde

V mikulovské farnosti máme dva sbory – Valtice a Mikulov. Valtice – neděle, 9.00 hodin, Příční 31 (mapa), Mikulov – neděle, 10,30 …

Joel Haupt: Vintage Realistic Timekube Radio, Model 12-159, Pre-Tuned, Pre-Set To 5, 10, 15 MHz For WWV Time Broadcasts, Made In Taiwan For Radio Shack, Circa 1975 (Creative Commons, flickr.com)

Online služby

Půlhodinka s Biblí – čtvrtek Kdy: čtvrtek 18.30-19.00 hodin. Kde: Pouze online. Přes aplikaci Skype. Účastnit se můžete v daný čas přes …

Půlhodinka s Biblí

Od října 2022 probíhá pravidelné online setkávání nazvané „Půlhodinka s Biblí“. Každý je srdečně zván na toto setkání. Provázet nás bude farář …

Besídka pro děti

Součástí nedělních Bohoslužeb ve Valticích i v Mikulově je dětská besídka – program pro děti s biblickým vyučováním. V Mikulově fungují dvě …

Mládež

Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste …

Dorost

Pro děti a dospívající ve věku zhruba od 12 do 16 let („teenagers“). Dětem / mladým lidem pomáháme… orientovat se v tomto …

Domácí skupinky

Tradicí metodistického hnutí jsou domácí skupinky, které slouží ke sdílení víry, písním, vyučování, modlitbám. Také jako otevřený prostor pro zvaní přátel a …

Večer modliteb a chval

Příležitost pro společné chvály a oslavu Ježíše Krista. Koná se zhruba jednou za čtvrt roku v odpoledních a večerních hodinách. Nejbližší příležitost …

crawling vines

Velikonoce | Великдень | 2022

(не тільки) Великдень у причасті церкви Щонеділі ми славимо Бога о 9 ранку в місті Валтіце (Příční 31, Валтіце) та о 10.30 …

Noc kostelů | Valtice | 2021

Každý kostel má svoji vůni a svůj charakter. Někde vnímáme historii a krásná umělecká díla, … nádhernou architekturu, … Někde je historie …

Noc kostelů | Mikulov | 2021

Každý kostel má svoji vůni a svůj charakter. Někde vnímáme historii a krásná umělecká díla, … nádhernou architekturu, … Někde je historie …

Noc kostelů | Mikulov | 2020

V rámci akce Noc kostelů 2020 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově Přijďte se podívat! Kdy: pátek, 12. června …

Noc kostelů | Valtice | 2020

V rámci akce Noc kostelů 2020 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické ve Valticích Přijďte se podívat! Kdy: pátek, 12. června …

Rozkvetlá sakura nad mikulovskou farou, 24. dubna 2020

Volali: „Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!“ V davu byli i někteří farizeové. Řekli … → 24.4.2020

Čtvrtý z mudrců 2019

Příběh o třech mudrcích, kteří putovali přivítat nového Krále, zná asi každý. Ale znáte příběh čtvrtého mudrce? Toho, který se veden jasnou …

Rozhlasová Bohoslužba 4.8.2019

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z …

Noc kostelů | Valtice | 2019

V rámci akce Noc kostelů 2019 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické ve Valticích. Máme otevřeno! Kdy: pátek, 24. května 2019 …

Noc kostelů | Mikulov | 2019

TVOŘIVÁ DÍLNA NEJENOM PRO DĚTI Vystřihování, lepení a skládání. PROHLÍDKA S VÝKLADEM Jaké prostory používáme? K čemu? Jaká je historie modlitebny i …

Velikonoční výlet | 2019

Naše krajina z nových pohledů – Pálava z Pouzdřanské stepi překvapí. Vydařený výlet i následné barbecue s vloženými chvalami. Krásný den v …

Setkání konce roku 2018

Setkání v posledním dni roku 2018. Slovo, sdílení, modlitby, básně, slam poetry, speciality z Tenerife, …

Vánoční program 2018

Děti vystoupili v neděli 16. 12. 2018. Bohoslužbu jsme zakončili obědem a malou slavností. Boží hod vánoční jsme oslavili ve Valticích.

Adventní koncert 2018

Strhující vystoupení Brno Gospel Choir na Adventním koncertu v Mikulově v sobotu 1. 12. 2018. V rámci koncertu proběhla i dobročinná burza ve prospěch …

Bible mluví | Roman

Bible je pro mne nejlepší návod na život. Bůh mi radí, co mám dělat v těžkých životních situacích a pomáhá mi se …

Bible mluví | Martina

Věřím tomu, co se v Bibli píše o ní samé ve Druhém listu Timoteovi: „Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné …

Bible mluví | Timotej

Bible mě baví. Je v ní Bůh. Mám rád příběhy izraelského lidu, který někdy neposlouchá… jako já… a Bůh ho miluje, jako mne. …

Bible mluví | Eva

Bible mne fascinuje ve své bohaté rozmanitosti. Nejen, že se jedná o celou řadu knih, jakousi malou knihovnu, ale samotná pestrost těchto …

Bible mluví | Stepan

Dětskou Bibli se snažíme s dětmi číst každý den, díky tomu můžou poznávat Boha, a to, jak moc je miluje. V Bibli …

Bible mluví | Marie

Ji číst, toť zákon v mysli a srdci povzbuzen. Ji číst, toť každý den být v myšlenkách ponořen. Ji číst, toť odpovědi …

Bible mluví | Jarmila

V Bibli můžu najít odpovědi na mnohé své otázky. Je to někdy námaha, ale stojí to za to. Bible mě také upevňuje …

Bible mluví | Pavel

Každý den slyším spoustu slov. Důležitých i méně důležitých. Radostných i smutných. Mnohá z nich jsou úplně zbytečná. Každý den řeknu mnoho …

Bible mluví | Sára

Bible pro mě znamená relax a ztišení dne. Zažívám s ní uklidnění, povzbuzení, odpovědi, ale i otázky. Myslím, že je znát, když …

Bible mluví | Mirka

Bible, ať je jakkoli nádherné literární dílo, soubor knih, není pro mě jen psaným slovem. Je mým rádcem, průvodcem životem. Povzbuzuje mě …

Bible mluví | Pavlína

Bible je pro mne už 27 let stále novým překvapením. Bible totiž mluví. A to zcela bez nadsázky. Je živá, když jsem …

Bible mluví | Marie

Bible – Kniha knih. Je pro mne posilou pro můj život všední, sváteční, jak už říkával Jan Werich: „Čtěte Bibli, tam to …

Bible mluví | Ondra

Bible je pro mě svědectvím o Bohu – o Božím charakteru skrze jeho jednání s národy i jednotlivci napříč celou knihou. Bible …

Bible mluví | Ingrid

Mám rada knihy, ale Biblia je omnoho viac ako kniha. Je v nej všetko, čo potrebujem pre život. Je to Božie slovo v ľudskej …

Bible mluví | Dáša

Bible je pro mě svědectvím, že jsem Božím stvořením a že mě Bůh miluje. V Bibli nacházím mnoho ujištění, že Bůh je …

Bible mluví | František

Mám rád, když mi maminka čte příběhy o Davidovi a Samsonovi a ostatních, kteří sloužili Bohu. Fanda

Bible mluví | Dáša

Bible je pro mě pravdivé Slovo, přináší mi povzbuzení. Není jenom knihou. Nalézám v ní naději, když jsem v obtížné situaci, je odpovědí na mé zásadní …

Bible mluví | Petra

Bible je pro mě životním společníkem, který mi vypráví o Boží pestrosti a neuchopitelné lásce. Je to kniha, která jde často proti …

Bible mluví | Zuzana

Co pro mne znamená Bible? Pocházím z křesťanské rodiny a Bible se u nás četla často. Když jsem byla malé dítě, kolikrát mne to …

Bible mluví | Petr

Bible? Čím je pro mne Bible? Návod na život? Kniha dějin izraelského národa? Kniha faktů archeologicky potvrzená? To vše může být, ale …

Bible mluví | Dana

Dřív, než jsem poprvé otevřela Bibli, tenkrát ještě nekřesťanka, zasáhl mě tento verš z ní (přečtený v knížce o muslimovi, který konvertoval ke křesťanství): …

Bible mluví | Andy

Připadám si, jako bych měla domov. Domů se člověk těší, může tam kdykoliv přijít a není odmítnutý, přehlédnutý, může se tam schovat, …

Bible mluví | Rozárka

Bibli čtu denně, je to pro mne čas ztišení, usebrání se, zamyšlení. Čtu postupně 3–4 kapitoly. Dále pak čtu buď některý žalm, …

Bible mluví | Vlado

Bible je pro mne inspirací, vodítkem do praktického života a poznávám v ní způsob Božího jednání a myšlení. Vlado

Bible mluví | Irenka

Bible je pro mě nesrovnatelná s žádnou jinou knihou. Ani s těmi nejoblíbenějšími, a to jich mám dost. Bible je prostě (jazykem mladé generace) TOP. A …

Bible mluví | David

Bible odpovídá na fundamentální otázky – kdo je člověk, kde se tady vzal a jaký je smysl jeho života. Existuje Bůh? Pokud …