Nacházíte se na author

ECM Mikulov

crawling vines

Velikonoce | Великдень | 2022

(не тільки) Великдень у причасті церкви Щонеділі ми славимо Бога о 9 ранку в місті Валтіце (Příční 31, Валтіце) та о 10.30 …

Joel Haupt: Vintage Realistic Timekube Radio, Model 12-159, Pre-Tuned, Pre-Set To 5, 10, 15 MHz For WWV Time Broadcasts, Made In Taiwan For Radio Shack, Circa 1975 (Creative Commons, flickr.com)

Každou neděli v „éteru“

Čtení z Bible, písně, slovo na biblický verš, zkušenosti s Božím jednáním, … Bohoslužby jsou veřejně dostupné a každý je vítán. Kdy: …

Noc kostelů | Valtice | 2021

Každý kostel má svoji vůni a svůj charakter. Někde vnímáme historii a krásná umělecká díla, … nádhernou architekturu, … Někde je historie …

Noc kostelů | Mikulov | 2021

Každý kostel má svoji vůni a svůj charakter. Někde vnímáme historii a krásná umělecká díla, … nádhernou architekturu, … Někde je historie …

Jsme ve spojení | Naživo i online

Momentálně nejsou žádná zvláštní omezení v našem setkávání. Online je modlitební setkání. Rychlé odkazy Bohoslužby máme prezenčně, naživo – Valtice 9.00 a …

Noc kostelů | Mikulov | 2020

V rámci akce Noc kostelů 2020 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově Přijďte se podívat! Kdy: pátek, 12. června …

Noc kostelů | Valtice | 2020

V rámci akce Noc kostelů 2020 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické ve Valticích Přijďte se podívat! Kdy: pátek, 12. června …

Rozkvetlá sakura nad mikulovskou farou, 24. dubna 2020

Volali: „Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!“ V davu byli i někteří farizeové. Řekli … → 24.4.2020

Čtvrtý z mudrců 2019

Příběh o třech mudrcích, kteří putovali přivítat nového Krále, zná asi každý. Ale znáte příběh čtvrtého mudrce? Toho, který se veden jasnou …

Rozhlasová Bohoslužba 4.8.2019

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z …

Noc kostelů | Valtice | 2019

V rámci akce Noc kostelů 2019 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické ve Valticích. Máme otevřeno! Kdy: pátek, 24. května 2019 …

Noc kostelů | Mikulov | 2019

TVOŘIVÁ DÍLNA NEJENOM PRO DĚTI Vystřihování, lepení a skládání. PROHLÍDKA S VÝKLADEM Jaké prostory používáme? K čemu? Jaká je historie modlitebny i …

Velikonoční výlet | 2019

Naše krajina z nových pohledů – Pálava z Pouzdřanské stepi překvapí. Vydařený výlet i následné barbecue s vloženými chvalami. Krásný den v …

Setkání konce roku 2018

Setkání v posledním dni roku 2018. Slovo, sdílení, modlitby, básně, slam poetry, speciality z Tenerife, …

Vánoční program 2018

Děti vystoupili v neděli 16. 12. 2018. Bohoslužbu jsme zakončili obědem a malou slavností. Boží hod vánoční jsme oslavili ve Valticích.

Adventní koncert 2018

Strhující vystoupení Brno Gospel Choir na Adventním koncertu v Mikulově v sobotu 1. 12. 2018. V rámci koncertu proběhla i dobročinná burza ve prospěch …

Bible mluví | Roman

Bible je pro mne nejlepší návod na život. Bůh mi radí, co mám dělat v těžkých životních situacích a pomáhá mi se …

Bible mluví | Martina

Věřím tomu, co se v Bibli píše o ní samé ve Druhém listu Timoteovi: „Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné …

Bible mluví | Timotej

Bible mě baví. Je v ní Bůh. Mám rád příběhy izraelského lidu, který někdy neposlouchá… jako já… a Bůh ho miluje, jako mne. …

Bible mluví | Eva

Bible mne fascinuje ve své bohaté rozmanitosti. Nejen, že se jedná o celou řadu knih, jakousi malou knihovnu, ale samotná pestrost těchto …

Bible mluví | Stepan

Dětskou Bibli se snažíme s dětmi číst každý den, díky tomu můžou poznávat Boha, a to, jak moc je miluje. V Bibli …

Bible mluví | Marie

Ji číst, toť zákon v mysli a srdci povzbuzen. Ji číst, toť každý den být v myšlenkách ponořen. Ji číst, toť odpovědi …

Bible mluví | Jarmila

V Bibli můžu najít odpovědi na mnohé své otázky. Je to někdy námaha, ale stojí to za to. Bible mě také upevňuje …

Bible mluví | Pavel

Každý den slyším spoustu slov. Důležitých i méně důležitých. Radostných i smutných. Mnohá z nich jsou úplně zbytečná. Každý den řeknu mnoho …

Bible mluví | Sára

Bible pro mě znamená relax a ztišení dne. Zažívám s ní uklidnění, povzbuzení, odpovědi, ale i otázky. Myslím, že je znát, když …

Bible mluví | Mirka

Bible, ať je jakkoli nádherné literární dílo, soubor knih, není pro mě jen psaným slovem. Je mým rádcem, průvodcem životem. Povzbuzuje mě …

Bible mluví | Pavlína

Bible je pro mne už 27 let stále novým překvapením. Bible totiž mluví. A to zcela bez nadsázky. Je živá, když jsem …

Bible mluví | Marie

Bible – Kniha knih. Je pro mne posilou pro můj život všední, sváteční, jak už říkával Jan Werich: „Čtěte Bibli, tam to …

Bible mluví | Ondra

Bible je pro mě svědectvím o Bohu – o Božím charakteru skrze jeho jednání s národy i jednotlivci napříč celou knihou. Bible …

Bible mluví | Ingrid

Mám rada knihy, ale Biblia je omnoho viac ako kniha. Je v nej všetko, čo potrebujem pre život. Je to Božie slovo v ľudskej …

Bible mluví | Dáša

Bible je pro mě svědectvím, že jsem Božím stvořením a že mě Bůh miluje. V Bibli nacházím mnoho ujištění, že Bůh je …

Bible mluví | František

Mám rád, když mi maminka čte příběhy o Davidovi a Samsonovi a ostatních, kteří sloužili Bohu. Fanda

Bible mluví | Dáša

Bible je pro mě pravdivé Slovo, přináší mi povzbuzení. Není jenom knihou. Nalézám v ní naději, když jsem v obtížné situaci, je odpovědí na mé zásadní …

Bible mluví | Petra

Bible je pro mě životním společníkem, který mi vypráví o Boží pestrosti a neuchopitelné lásce. Je to kniha, která jde často proti …

Bible mluví | Zuzana

Co pro mne znamená Bible? Pocházím z křesťanské rodiny a Bible se u nás četla často. Když jsem byla malé dítě, kolikrát mne to …

Bible mluví | Petr

Bible? Čím je pro mne Bible? Návod na život? Kniha dějin izraelského národa? Kniha faktů archeologicky potvrzená? To vše může být, ale …

Bible mluví | Dana

Dřív, než jsem poprvé otevřela Bibli, tenkrát ještě nekřesťanka, zasáhl mě tento verš z ní (přečtený v knížce o muslimovi, který konvertoval ke křesťanství): …

Bible mluví | Andy

Připadám si, jako bych měla domov. Domů se člověk těší, může tam kdykoliv přijít a není odmítnutý, přehlédnutý, může se tam schovat, …

Bible mluví | Rozárka

Bibli čtu denně, je to pro mne čas ztišení, usebrání se, zamyšlení. Čtu postupně 3–4 kapitoly. Dále pak čtu buď některý žalm, …

Bible mluví | Vlado

Bible je pro mne inspirací, vodítkem do praktického života a poznávám v ní způsob Božího jednání a myšlení. Vlado

Bible mluví | Irenka

Bible je pro mě nesrovnatelná s žádnou jinou knihou. Ani s těmi nejoblíbenějšími, a to jich mám dost. Bible je prostě (jazykem mladé generace) TOP. A …

Bible mluví | David

Bible odpovídá na fundamentální otázky – kdo je člověk, kde se tady vzal a jaký je smysl jeho života. Existuje Bůh? Pokud …

Bible mluví | Radim

Když jsem zjistil, že mohu mít Bibli v mobilu, tak jsem jásal. Když jsem zjistil, že si mohu nastavit velikost písma, tak jsem …

Bible mluví | Jana

Bible je pro mě živé slovo Boha, který mě miluje a uzdravuje moje zraněné srdce svojí láskou. Taky je pro mě návodem …

Bible mluví | Lucie

Bible mluví | Lucie

Bible pro mě funguje tak trochu jako dopravní značky. Koriguje mou cestu životem již od dětství, udává směr, upozorňuje na nebezpečné cesty, …

Bible mluví | Míla

První Bibli jsem obdržel od rodičů. Mám rád verš zapsaný v evangeliu Jana 3, 16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal …

Bible mluví | Jana

Čím je pro mě Bible? Nikdy nekončící zdroj moudra… Nacházím v ní odpovědi na všechny moje otázky… povzbuzení i napomenutí… Čtení Bible je pro …

Bible mluví | Míša

Bible je pro mě spojení s mým Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem. Místo, kde hledám jeho odpovědi. Pomáhá mi poznávat cestu, kudy se mám …

Bible mluví | Květa

Nejraději mám knihu Korintským, 13. kapitolu, kde se mluví o tom, co je láska a že člověk bez lásky je jen dunící …

Bible mluví | Maruška

Bible je pro mě Boží slovo, slovo povzbuzení a života na každý den a slovo lásky od mého nebeského Otce. Mohu je …

Bible mluví | Vasilka

Bible je kniha, ve které vždy najdu vodítko, jak řešit situace, které přicházejí do mého života. Bůh skrze ni mluví a ukazuje …

Bible mluví | Michal

Čím je pro mne Bible? Jediným pevným bodem. Nezpochybnitelnou pravdou. Tím, co mi dává život. Michal

Bible mluví | Michael

V Písmu nacházím odraz Božího charakteru. Dostávám odpovědi na otázky. Nacházím inspiraci, napomenutí, povzbuzení. Michael

Bible mluví | Eva

Keď som ako 15ročné dievča bola v skupine, kde sme si dávali rôzne hádanky a o všeličom rozprávali, prišla medzi nás jedna mladá …

Bible mluví | Dominika

Bibli vnímám jako slovo od Boha pro mne, slovo, které je protkané láskou. Žijeme v bouřlivém světě. Když se držím slov v …

Bible mluví | Jana

Bibli, kterou držím v ruce, jsme poprvé otevřely společně s mamkou, když mi bylo asi osm let. Při „černé hodince“ ji za svitu svíčky mamka …

Bible mluví | Šimon

Miluji Bibli. Líbí se mi. Vím, že ke mně mluví Ježíš. Nejvíc se mi líbí, jak Bůh činí zázraky a uzdravuje lidi. …

Bible mluví | Eva

O Bibli se říká, že je to Kniha knih. Pro mne je obsahem Bible pravdivé Boží slovo, ale i pro mne je …

2556

Bible mluví | Ctirad

O Bibli jsem věděl a něčím mne přitahovala. Když jsem poznal, že jsem pro své zlé skutky ztracen, zazářila mi z Janova evangelia …

Bible mluví | Barbora

Tato kniha obsahuje Boží úmysly, stav člověka, cestu vykoupení, trest těch, kteří nechtějí činit pokání a blaženost věřících. Její učení jsou svatá, …