Bible mluví | Ondra

Bible je pro mě svědectvím o Bohu – o Božím charakteru skrze jeho jednání s národy i jednotlivci napříč celou knihou. Bible mi dává naději, že život má smysl, že po noci přijde nový den, že na mně (nás) někomu záleží. Bible mě vede k pokoře. Chci-li něco změnit, musím začít u sebe: „Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“ Bible mě varuje před usnutím na vavřínech.

Ondra