Noc kostelů | Mikulov | 2019

plakátek s programem

TVOŘIVÁ DÍLNA NEJENOM PRO DĚTI
Vystřihování, lepení a skládání.

PROHLÍDKA S VÝKLADEM
Jaké prostory používáme? K čemu? Jaká je historie modlitebny i naší farnosti? Rádi vás provedeme.

KRÁTKÉ FILMY
Uvelebte se v našem filmovém koutku a nechte se oslovit některým z krátkých filmů k zamyšlení.

DEJTE SE DO ZPĚVU
Hudba patří na každou z našich bohoslužeb. Nechte se pozvat k poslechu nebo i zpěvu současných křesťanských písní v podání naší hudební skupinky. (Průběžné vstupy.)

DĚKUJI – ODPUSŤ – PROSÍM
Prostor pro tichou modlitbu, nebo jenom anonymní sdílení vzkazů.

KAVÁRNA
Káva, čaj, vafle – malé občerstvení s podporou dobré věci.

V rámci akce Noc kostelů 2019 srdečně zveme na návštěvu modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově. Program začíná v pátek 24. května 2019 v 18 hodin. V průběhu večera si můžete prohlédnout prostory modlitebny i přilehlého dvora, lehce se občerstvit a případně využít „průvodcovské služby“ pořadatelů. Podrobný program (i nejbližší kostely, které se do akce zapojily podobně jako my) najdete na stránkách nockostelu.cz.

Navštivte i naši valtickou modlitebnu a další mikulovské kostely – kostel Povýšení sv. Kříže, bývalý kapucínský kostel (nyní Galerie Konvent), kostel sv. Václava a Svatý kopeček, kaple sv. Šebestiána.
.