Čtvrtý z mudrců 2019

Příběh o třech mudrcích, kteří putovali přivítat nového Krále, zná asi každý. Ale znáte příběh čtvrtého mudrce? Toho, který se veden jasnou hvězdou také vydal na cestu, ale nestihl malého Ježíše v jesličkách. Artaban – to je jméno čtvrtého mudrce – to ale nevzdal! Vypravil se do Egypta a hledal a hledal. Když po mnoha letech Ježíše nachází v Jeruzalémě, myslí, že je vše ztraceno. Jaké je ale jeho překvapení, když slyší z Ježíšových úst to, co uslyšel, … a co může slyšet každý z nás…