Vznik metodistické farnosti v Mikulově

Farnost Mikulov na Moravě vznikla v 50. letech minulého století návratem potomků českých emigrantů, kteří odešli z naší vlasti v průběhu 17. století, kdy mnozí obyvatelé evangelického vyznání byli donuceni opustit vlast. Po skončení 2.světové války došlo k odsunu obyvatel německé národnosti z českého pohraničí. Na tato území česká vláda pozvala Čechy žijící v cizině. Do oblasti našeho kraje přišli Češi z bulharské vesnice Vojvodovo. Po celá staletí si v emigraci zachovávali český jazyk i víru. V Bulharsku se připojili k metodistům.

Po přestěhování zpět do Čech vznikla z bulharských navrátilců nová farnost s dvěma sbory a čtyřmi kazatelskými stanicemi. Na začátku 50. let měla farnost i s dětmi cca 400 členů. Čtyřicetiletá náboženská nesvoboda minulého století však způsobila, že většina dětí těchto věřících od víry odešla.

Na začátku 70. let už to bylo jen 200 členů. V 80. letech se členská základna dále snižovala tak, jak umírali starší členové a noví nepřicházeli. Z této těžké doby je potřeba zmínit věrnou službu v Mikulově bratra faráře Václava Hájka.

Po pádu železné opony v roce 1989 nastalo ve farnosti, podobně jako v celém bývalém Československu, duchovní oživení. V roce 1991 přišel jako kazatel bratr Jan Zajíc. Každoročně se pořádaly veřejné stanové evangelizace a přišlo mnoho nových lidí. Farnost omládla. Ne všichni u Krista zůstali, mnoho lidí od víry odpadlo. Přesto se farnost stabilizovala, nevymírá, a v současné době mírně roste. Nyní máme kolem 70 aktivních členů zahrnujících všechny generace.

Související stránky