Bible mluví | Marie

Ji číst, toť zákon v mysli a srdci povzbuzen.
Ji číst, toť každý den být v myšlenkách ponořen.
Ji číst, toť odpovědi na otázky do zmatků vyřčené.
Ji číst, toť něhou dotek radosti z formován.
Ji číst, toť strastí bolestných neničen.
Ji číst, toť zvučně burcující styl,
že již v jádru nejsi vlažností naplněn.

Marie