Bible mluví | Kevin

Bible nám slouží na to, abychom se dozvídali o Pánu Ježíši.

Kevin