Nacházíte se na author

ECM Mikulov, Stránka 2

Bible mluví | Radim

Když jsem zjistil, že mohu mít Bibli v mobilu, tak jsem jásal. Když jsem zjistil, že si mohu nastavit velikost písma, tak jsem …

Bible mluví | Jana

Bible je pro mě živé slovo Boha, který mě miluje a uzdravuje moje zraněné srdce svojí láskou. Taky je pro mě návodem …

Bible mluví | Lucie

Bible mluví | Lucie

Bible pro mě funguje tak trochu jako dopravní značky. Koriguje mou cestu životem již od dětství, udává směr, upozorňuje na nebezpečné cesty, …

Bible mluví | Míla

První Bibli jsem obdržel od rodičů. Mám rád verš zapsaný v evangeliu Jana 3, 16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal …

Bible mluví | Jana

Čím je pro mě Bible? Nikdy nekončící zdroj moudra… Nacházím v ní odpovědi na všechny moje otázky… povzbuzení i napomenutí… Čtení Bible je pro …

Bible mluví | Míša

Bible je pro mě spojení s mým Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem. Místo, kde hledám jeho odpovědi. Pomáhá mi poznávat cestu, kudy se mám …

Bible mluví | Květa

Nejraději mám knihu Korintským, 13. kapitolu, kde se mluví o tom, co je láska a že člověk bez lásky je jen dunící …

Bible mluví | Maruška

Bible je pro mě Boží slovo, slovo povzbuzení a života na každý den a slovo lásky od mého nebeského Otce. Mohu je …

Bible mluví | Vasilka

Bible je kniha, ve které vždy najdu vodítko, jak řešit situace, které přicházejí do mého života. Bůh skrze ni mluví a ukazuje …

Bible mluví | Michal

Čím je pro mne Bible? Jediným pevným bodem. Nezpochybnitelnou pravdou. Tím, co mi dává život. Michal

Bible mluví | Michael

V Písmu nacházím odraz Božího charakteru. Dostávám odpovědi na otázky. Nacházím inspiraci, napomenutí, povzbuzení. Michael

Bible mluví | Eva

Keď som ako 15ročné dievča bola v skupine, kde sme si dávali rôzne hádanky a o všeličom rozprávali, prišla medzi nás jedna mladá …

Bible mluví | Dominika

Bibli vnímám jako slovo od Boha pro mne, slovo, které je protkané láskou. Žijeme v bouřlivém světě. Když se držím slov v …

Bible mluví | Jana

Bibli, kterou držím v ruce, jsme poprvé otevřely společně s mamkou, když mi bylo asi osm let. Při „černé hodince“ ji za svitu svíčky mamka …

Bible mluví | Šimon

Miluji Bibli. Líbí se mi. Vím, že ke mně mluví Ježíš. Nejvíc se mi líbí, jak Bůh činí zázraky a uzdravuje lidi. …

Bible mluví | Eva

O Bibli se říká, že je to Kniha knih. Pro mne je obsahem Bible pravdivé Boží slovo, ale i pro mne je …

2556

Bible mluví | Ctirad

O Bibli jsem věděl a něčím mne přitahovala. Když jsem poznal, že jsem pro své zlé skutky ztracen, zazářila mi z Janova evangelia …

Bible mluví | Barbora

Tato kniha obsahuje Boží úmysly, stav člověka, cestu vykoupení, trest těch, kteří nechtějí činit pokání a blaženost věřících. Její učení jsou svatá, …

Bible mluví | Noemi

Bible je pro mne kniha o spasení. Ráda ji čtu. A je to i můj koníček. Když mě osloví nějaký verš, čtu …

Bible mluví | Štěpán

Bible mne fascinuje tím, o jak pestrou směsici knih všech možných literárních žánrů z různých období se jedná. Každá z nich mi umožňuje jiným …

Bible mluví | Kamil

Pro mě je Bible zdroj moudrosti. A jako taková i skvělým průvodcem do života. Inspirace. A zároveň text, skrze který mluví Stvořitel …

Bible mluví | Mikuláš

Je to čtení o Pánu Bohu. Oblíbený příběh: ukřižování Pána Ježíše, o Eliášovi, David, jak přemohl Goliáše. Mikuláš

Díkůvzdání 2018

„Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“ (Bible, 1 …

maják v rozbouřeném moři

Večer s dobrou zprávou

Ježíš řekl: „Spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, protože měl základy na …

Roberto Verzo | On the way up ... | CC

Kurz: Základy křesťanství | 2018

Vzdělávání a duchovní život není luxus, který si pro nedostatek času nemůžeme dovolit, ale základ, od něhož se odvíjí kvalita našeho života, …

Noc kostelů 2018

Hra pro rodiny s dětmi, krátké filmy, písně, výstava Bible mluví, prohlídka s průvodcem, prostor pro rozhovory, …

Přípravy na Noc kostelů 2018

Výstava fotografií s příběhem… Bible mluví… Čím je pro mne Bible? … Takto jsme připravovali výstavu, která proběhla v rámci Noci kostelů …

Letnice s jihlavskými 2018

„Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, …“ (Bible, Římanům 15,5).  Letnice …

Letnice 2018 | Sborový den

Pán Bůh nás zastavuje na cestě, aby nás (obnovené a zmocněné) vyslal novým směrem. Program Bohoslužba 10:30 – ca 12.15 (včetně bloku …

Noc kostelů | Valtice | 2018

V rámci akce Noc kostelů 2018 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické ve Valticích. Máme otevřeno! Můžete se přijít podívat, poslechnout …

Noc kostelů | Mikulov | 2018

V rámci akce Noc kostelů 2018 srdečně zveme na návštěvu modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově. Program začíná v pátek 25. května …

Velikonoční výlet | 2018

Krásný den – počasí,  příroda i společně prožitý čas. Výšlap kolem Obory (483 metrů nad mořem) stálo za to. Stejně tak dobroty …

Velký Pátek | 2018 | Valtice

„Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte …

U společného stolu, setkání konce roku 2018

Setkání konce roku 2017

S vděčností Bohu jsme uzavřeli rok 2017 a s důvěrou v Jeho milosrdenství vyhlížíme do dalších dnů. Děkujeme Martině z Tenerife za …

Vánoční rodinná Bohoslužba 2017

Vánoční program složený z říkanek, písní a čteného vánočního příběhu o symbolech Vánoc. Fotky z rodinné vánoční Bohoslužby.

Adventní koncert 2017

Skupina Šeptem má přání přinést trochu klidu a ticha do dnešní ukřičené doby. Podařilo se jim to i na již tradičním Adventním …

2017-08-20 Smíření s Bohem

  Kázání ECM Mikulov ze 20.8.2017 Káže Ctirad Hrubý. Odpuštění hříchů. Potřebuji ho? Zamyšlení z knihy Ježíš náš úděl od Wilhelma Busche.

Odpuštění hříchů. Potřebuji ho?

Dánové měli velkého teologa a filozofa Sórena Kirke-gaarda. Ten vypráví ze svého života, že jako dítě často chodil na procházky se svým …

Noc kostelů 2017

Noc kostelů ve valtickém a mikulovském sboru farnosti Evangelické církve metodistické. Čtení Bible, dobročinná burza ve prospěch diakonické práce Evangelické církve metodistické …

Sborový den v Brně | 2017

Letnice 2017 jsme prožili společně s brněnskými. Autobus z Valtic a Mikulova jsme zapolnili tak, že čtyři rodiny jely autem. Po Bohoslužbě …

Noc kostelů | Valtice | 2017

V rámci akce Noc kostelů 2017 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické ve Valticích. Program začíná v pátek 9. června 2017 …

Noc kostelů | Mikulov | 2017

V rámci akce Noc kostelů 2017 srdečně zveme na návštěvu modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově. Program začíná v pátek 9. června …

Velikonoční výlet | 2017

Počasí zpočátku vypadalo všelijak, ale nakonec se vše vydařilo. Vycházka Mandloňovou stezkou, rozhledna i zvířátka. Tečkou bylo grilování na dvoře mikulovské fary.

2017-02-19 Rozhlasová Bohoslužba

Bohoslužba Evangelické církve metodistické Mikulov byla dne 19.2.2017 živě vysílána Českým rozhlasem. Záznam je v archivu Českého rozhlasu.

2017-01-08 Ezechiel 36,25-32

Stáhni mp3 Ctirad Hrubý | ECM Mikulov | Neděle 8.1.2017 | 17.52 min | Žalm 117 & Žalm 51,8-14 & Ezechiel 36,25-32

2016-12-25 Druhá šance

Stáhni mp3 Ctirad Hrubý | ECM Mikulov | Neděle 25.12.2016 | 17.43 min | Izajáš 52,7-10 & Žalm 98 & Židům 1,1-4

Adventní koncert 2016

Míla Čech se svým recitálem vystoupil na Adventním koncertu v Mikulově dne 26. 11. 2016. V rámci koncertu proběhla i dobročinná burza ve prospěch …

Díkůvzdání | 2016

Vděčnost je možná pouze tam, kde jsme si vědomi milosti … tam, kde věci nezískáváme z nároku, nebo pouze jako výsledek vlastní …

Sborová dovolená 2016

Několik rodin z naší farnosti využilo možnost připojit se ke sborové dovolené jihlavského sboru Evangelické církve metodistické. Tématem dovolené bylo – „Evangelium …

Noc kostelů 2016

Noc kostelů ve valtickém a mikulovském sboru farnosti Evangelické církve metodistické. Výstavy obrazů, setkání, jazzová etuda, zpěv našich hudebních skupinek, výstava Biblí …

Noc kostelů | Valtice | 2016

V rámci akce Noc kostelů 2016 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické ve Valticích. Program začíná v pátek 10. června 2016 …

Noc kostelů | Mikulov | 2016

V rámci akce Noc kostelů 2016 srdečně zveme na návštěvu modlitebny Evangelické církve metodistické v Mikulově. Program začíná v pátek 10. června …

Letnice | 2016 | Sborový den

Letnice 2016 jsme prožili spolu s hosty z brněnského a znojemského sboru Evangelické církve metodistické. Slovem posloužila farářka brněnského sboru Jana Křížová. …

Sborový den v Seredi

Neděli 10. dubna (apríla:-) jsme prožili společně s bratry a sestrami ze sereďského sboru Evangelické církve metodistické. Dopolední Bohoslužby, oběd i odpolední …

pohled na areál Garnataurus (sruby a dětský koutek na louce u lesa)

Sborová dovolená 2016

Některé věci se nemohou dít jinak, než že spolu trávíme čas. (Z jihlavské pozvánky…) Uprostřed lesů, na břehu řeky Sázavy, v rozsáhlém …

Velikonoční výlet | 2016

Falkenstein nezklamal. I když s temnými stíny z minulosti zříceniny hradu, nabízí rakouské městečko nádherné trasy pro vycházky, krásné výhledy, rozkvetlé louky, …

Světový den modliteb 2016 | Mikulov

Když přijímáte děti, přijímáte mne. Kdy: pátek 11. března 2016, v 18 hodin Kde: Modlitebna Evangelické církve metodistické Mikulov, Purkyňova 1700/2A Připojte …