Bible mluví | Roman

Bible je pro mne nejlepší návod na život. Bůh mi radí, co mám dělat v těžkých životních situacích a pomáhá mi se správně rozhodnout. Tam, kde lidský rozum selhává, je slovo jasné a pevné.
Člověk nemusí být velký myslitel, aby pochopil, co mu Bůh skrze Bibli chce sdělit. Je to prosté a jasné.

Roman