Bible mluví | Martina

Věřím tomu, co se v Bibli píše o ní samé ve Druhém listu Timoteovi: „Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.”

Martina