Bible mluví | Petr

Bible? Čím je pro mne Bible? Návod na život? Kniha dějin izraelského národa? Kniha faktů archeologicky potvrzená? To vše může být, ale hlavně je zjevením Božího slova, které ke mně mluví a ve kterém se stále učím číst a rozumět mu. Neboť v životě člověka nejde o úspěch, slávu ani peníze, ale v sázce je to nejdůležitější – a to je sám život. Proto je velice důležité, abychom nepropásli tu jedinečnou šanci a neminuli cíl – a to je poznání našeho Stvořitele, který se v lásce sklonil k lidem v podobě Ježíše Krista.

Petr