Bible mluví | Výstava fotografií s příběhem

„Tato kniha obsahuje Boží úmysly, stav člověka, cestu vykoupení, trest těch, kteří nechtějí činit pokání a blaženost věřících. Její učení jsou svatá, předpisy závažné, příběhy pravdivé a ustanovení nevratná.“ – Barbora Č.

V rámci Noci kostelů 2018 jsme vystavovali portréty některých členů našeho společenství s krátkým zamyšlením: „Čím je pro mne Bible?“ Vznikla myšlenka, že by bylo dobré tuto výstavu nabídnout širší veřejnosti. Podařilo se nám mírně rozšířit spektrum vyfotografovaných osob v rámci dalších křesťanských církví z působiště naší farnosti.

Bible mluví na Noci kostelů 2018

Výstava si nečiní uměleckou ambici. Středem nejsou fotografie, ani příběhy „mimořádných“ lidí, ale Bible, která hovoří do života obyčejných lidí a činí v nich mimořádné věci.

Součástí instalace je i stručné seznámení s touto neobyčejnou Knihou knih, ve kterém hledáme Boží oslovení, které se dotýká mysli i srdce člověka. Něco malého najdou i děti.

Bible mluví na Noci kostelů 2018