Díkůvzdání | (70 let farnosti ODLOŽENO) | 11/10/2020

Dal jsi mi jen maličko dnů, jako nic je před tebou můj věk; každý člověk, jakkoli pevně stojí, je jen vánek… Nuže, v co budu doufat, Panovníku? Mé očekávání se upíná k tobě. (Žalm 39,6-8)

Sedmdesát let je věk člověka, a je-li při síle, osmdesát. Dobrý čas pro bilancování i poděkování. Sedmdesát let je i mikulovské farnosti Evangelické církve metodistické. 1950-2020… Poděkování za úrodu a připomenutí (to je též díkůvzdání) 70 let farnosti oslavíme 11. října 2020. (Díkůvzdání bude, oslavu 70 let odkládáme na lepší časy.)

 • Kdy: neděle, 11. října 2020 od 10 do 12 hodin.
 • Kde: Modlitebna Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A, Mikulov.
 • Co:
  • Bohoslužba Díkůvzdání s pozdravy hostů, slovo Josef Červeňák (* 1950 v Mikulově),
  • Občerstvení formou rautu,
  • Výstava & doprovodné aktivity, prostor k rozhovorům,
  • Malý koncert pěveckého sboru Církve bratrské z Horní Suché & slavnostní ukončení.
 • Média & související: Facebook | Vznik metodistického sboru v Mikulově