Bible mluví | Zuzana

Co pro mne znamená Bible? Pocházím z křesťanské rodiny a Bible se u nás četla často. Když jsem byla malé dítě, kolikrát mne to otravovalo a nechtěla jsem poslouchat Slovo Boží, ale teď s odstupem času jsem za to nesmírně vděčná, protože Bible je pro mne studnice moudrosti a rad pro každodenní život. Jsou tu historická fakta, jejichž pravdivost se pořád potvrzuje, napínavé příběhy Božích lidí a povzbuzení pro každý den. Jsem vděčná za tuto převzácnou Knihu knih.

Zuzana