Dorost

Pro děti a dospívající ve věku zhruba od 12 do 16 let („teenagers“).

Dětem / mladým lidem pomáháme…

  • orientovat se v tomto světě,
  • být s vrstevníky a navázat přátelské vztahy v církvi,
  • vytvořit bezpečný prostor pro hledání sebe sama a nacházení své role ve skupině, rodině i společnosti.

Je prospěšné, když děti & mladí lidé poznávají Boží lásku a záměr pro svůj život. Toužíme, aby se rozhodli pro následování Krista, protože to je cesta která má dobrý směr a cíl.

Aktuálně

  • Jak: společně s mládeží
  • Kdy: každou sobotu od 18 hodin
  • Kde: Modlitebna ECM Mikulov, Purkyňova 1700/2A