Dorost

Pro děti a dospívající ve věku zhruba od 12 do 16 let („teenagers“).

Mladým lidem chceme…

  • pomoci orientovat se v tomto světě,
  • dát příležitost být spolu a navázat přátelské vztahy v církvi,
  • vytvořit bezpečný prostor pro hledání sebe sama a nacházení své role ve skupině, rodině i společnosti.

Toužíme, aby mladí lidé mohli poznávat Boží lásku a záměr pro svůj život. Toužíme, aby se rozhodli pro následování Krista. Toužíme po velkých věcech, ale chodíme nohama po zemi a proto říkáme, že pro „naše“ dorostence není nejdůležitější, co se děje na dorostu, ale co se neděje někde jinde… kde se mnozí mladí lidé chytají špatné party nebo žijí samotářsky, podléhají závislostem, konzumnímu způsobu života atp.

Aktuálně

  • Kdy: každý pátek od 14 hodin
  • Kde: Modlitebna ECM Mikulov, Purkyňova 1700/2A