Půlhodinka s Biblí

Od října 2022 probíhá pravidelné online setkávání nazvané „Půlhodinka s Biblí“. Každý je srdečně zván na toto setkání. Provázet nás bude farář Pavel Procházka.

  • Kdy: čtvrtek 18.30-19.00 hodin.
  • Kde: Online. Přes aplikaci Skype, nebo v prohlížeči (Edge, Chrome, Firefox a další).
  • Vstup do setkání
  • Obvykle není nutná instalace programu Skype, stačí se přihlásit přes tento odkaz a tam se „připojit jako host“. Vyplnění jména není bezpodmínečně vyžadováno, je pouze příjemné pro ostatní. Ovšem v případě nemožnosti přihlášení se „jako host“ doporučujeme Skype nainstalovat a připojit se na biblickou půlhodinku standardně v aplikaci Skype.
  • Setkání je nabídnuto komukoliv i mimo mikulovskou farnost ECM.