Bible mluví | Ingrid

Mám rada knihy, ale Biblia je omnoho viac ako kniha. Je v nej všetko, čo potrebujem pre život. Je to Božie slovo v ľudskej reči, ktoré ku mne hovorí, odpovedá na moje otázky, reaguje na môj hlad po poznaní a porozumení svetu, jeho dejinám, životu, človeku, sebe samej a Bohu. Ukazuje mi zmysel, smer a cieľ môjho života a nielen to. Vedie ma láskou a trpezlivo k tomuto cieľu, rozumie každej mojej nálade, obavám, pochybnostiam, pádom. Biblia mi umožňuje poznávať Boha, jeho myslenie i jednanie s človekom. Je plná praktických rád, plná života, vášne, lásky i nenávisti, je plná nadeje.

Ingrid