Obnova shromáždění od 24/4/2020

Volali: „Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!“ V davu byli i někteří farizeové. Řekli mu: „Mistře, napomeň své učedníky!“ Odpověděl jim: „Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by kamení!“ (Lukáš 19,38-40)

Rozkvetlá sakura nad mikulovskou farou, 24. dubna 2020
Nad mikulovskou farou

Bohoslužby

Počínaje pátkem 24/4/2020 obnovujeme s některými omezeními pravidelná shromáždění. V tuto chvíli je maximální počet shromážděných 15 a další hygienická omezení. Oslavit Boha nám to ale nezabrán.

  • Valtice, 9.00, bez besídky,
  • Mikulov, 10.30, bez besídky,
  • Mikulov, 17.00, bez besídky.

Aktuální omezení

  • Maximálně 15 lidí současně.
  • Minimální rozestup dva metry (neplatí pro členy jedné domácnosti).
  • Účastníci si před vstupem povinně dezinfikují ruce (k dispozici máme anti-covid, pokud máte něco šetrnějšího – vezměte s sebou a použijte vlastní).
  • Roušky po celou dobu (kromě Večeře Páně).
  • Nepodávat ruce atp. – to vyplývá z těch dvou metrů.

„Seznam účastníků“

V Informačním oběžníku najdete odkaz na tabulku, kde se můžete zapsat svoji účast na některé z Bohoslužeb. Pokud to pro vás není možné, nebo jste návštěvníci, pište prosím svůj dotaz na volné místo na e-mail mikulov@umc.cz nejpozději v sobotu předem.

Domácí skupinky, mládež atp.

Bude probíhat dle domluvy s vedoucími.

Služba dětem

Slovíčka a materiály pro děti budeme nadále zajišťovat:-)