Bible mluví | Dáša

Bible je pro mě svědectvím, že jsem Božím stvořením a že mě Bůh miluje. V Bibli nacházím mnoho ujištění, že Bůh je mi blízko a chce mi v každé situaci pomoci. Mám velmi ráda Žalmy, protože vyjadřují pocity člověka v různých životních situacích, jsou také pro mne zdrojem poučení.

Dáša