Mládež

Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým. (Bible, 1. list Janův 2,13-14)

  • Kdy: Každou sobotu od 18 hodin.
  • Kde: V klubovně Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A, Mikulov.
  • Kontakt: Pavel Procházka, tel.: (+420)605407938.

Jak to na mládeži vypadá? Co děláme?

  • Spolu jsme od 18 do (přibližně) 19.30 hodin.
  • Jsme prostě spolu – povídáme, zazpíváme nějakou chválu Bohu, přečteme z Bible nebo povídáme příběhy, mluvíme o tom, co nás zajímá, obvykle máme něco na zub, někdy si hrajeme společenskou nebo deskovou hru, pomodlíme se, …
  • Každý se může ale nemusí vyjádřit tak, jak to cítí. Vážně bereme i pochybnosti. Nemáme odpověď na všechno, ale snažíme se ji společně hledat.
  • Občas se věnujeme aktuálnímu tématu, zapojíme do činnosti sboru nebo podnikneme společnou akci.

Co je mládež? Proč mládež?

Mladým lidem nabízíme…

  • „chráněný prostor“, kde mohou přemýšlet a hovořit o svém hledání sebe sama a svého místa ve světě; kde mohou sdílet svoji víru i boje víry; kde se mohou navzájem povzbuzovat, navzájem si sloužit obdarováním, které od Boha dostali, vstupovat do služby Bohu,
  • pomoc na cestě orientace v tomto světě, hledání pevných hodnot, … a pro ty, kdo se sami a svobodně rozhodli – pomoc na cestě následování Krista…