Mládež

Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým. (Bible, 1. list Janův 2,13-14)

  • Jak: momentálně se naše mládež schází společně s dorostem.
  • Kdy: Každou sobotu od 18 hodin.
  • Kde: V klubovně Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A, Mikulov.
  • Kontakt: Ctirad Hrubý, tel.: (+420) 608 232 119.

Jak to na mládeži vypadá? Co děláme?

  • Spolu jsme od 18 do (přibližně) 19.30 hodin.
  • Jsme prostě spolu – povídáme, zazpíváme nějakou chválu Bohu, přečteme z Bible nebo povídáme příběhy, mluvíme o tom, co nás zajímá, obvykle máme něco na zub, někdy si hrajeme společenskou nebo deskovou hru, pomodlíme se, …
  • Každý se může ale nemusí vyjádřit tak, jak to cítí. Vážně bereme i pochybnosti. Nemáme odpověď na všechno, ale snažíme se ji společně hledat.
  • Občas se věnujeme aktuálnímu tématu, zapojíme do činnosti sboru nebo podnikneme společnou akci.

Co je mládež? Proč mládež?

Protože si nelze nechat dobrou zprávu pro sebe. Because of Your Love… I am Free!

Because of Your Love I am Free
Because of Your Love I am Free, David Woo (flickr.com, CC)

 

Mladým lidem nabízíme…

  • „chráněný prostor“, kde mohou přemýšlet a hovořit o svém hledání sebe sama a svého místa ve světě; kde mohou sdílet svoji víru i boje víry; kde se mohou navzájem povzbuzovat, navzájem si sloužit obdarováním, které od Boha dostali, vstupovat do služby Bohu,
  • pomoc na cestě orientace v tomto světě, hledání pevných hodnot, … a pro ty, kdo se sami a svobodně rozhodli – pomoc na cestě následování Krista…

Mladí lidé hledají svoje místo v životě i ve společnosti. V tomto věku činí mnoho rozhodnutí, které dlouhodobě ovlivní jejich život – rozhodování o škole, přístup ke studiu, zvládání revolty proti autoritám v rodině i ve škole i proti konformismu, první zamilování, identifikaci s partou, … Je to boj, kde mnoho mladých podléhá. Potřebujeme zvítězit nad Zlým – nad tím, kdo chce ničit náš život i nad zlým, které je v nás. Poznáváme, že toto vítězství máme v Ježíši Kristu.