Mládež

Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým. (Bible, 1. list Janův 2,13-14)

Because of Your Love I am Free
Because of Your Love I am Free, David Woo (flickr.com, CC)

Pro mladé lidi a dospívající ve věku zhruba od střední školy do ukončení studií.

Mladým lidem chceme…

  • nabídnout „chráněný prostor“, aby si mohli vytvořit prostředí, kde mohou sdílet svoji víru i boje víry; kde se mohou navzájem povzbuzovat, navzájem si sloužit obdarováním, které od Boha dostali, vstupovat do služby Bohu,
  • pomoci na cestě orientace v tomto světě, hledání pevných hodnot, …
  • pomoci na cestě následování Krista…

Mladí lidé hledají svoje místo v životě i ve společnosti. V tomto věku činí mnoho rozhodnutí, které dlouhodobě ovlivní jejich život – rozhodování o škole, přístup ke studiu, zvládání revolty proti autoritám v rodině i ve škole i proti konformismu, první zamilování, identifikaci s partou, … Je to boj, kde mnoho mladých podléhá. Potřebujeme zvítězit nad Zlým – nad tím, kdo chce ničit náš život i nad zlým, které je v nás. Poznáváme, že toto vítězství máme v Ježíši Kristu.

Aktuálně

Mládež se momentálně neschází. Pro mladší je zde dorost, pro starší domácí skupinky.