Mládež

Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým. (Bible, 1. list Janův 2,13-14)

Plakátek - pozvánka na Kurz Alfa pro mládež v Mikulově
Kurz Alfa pro mládež v Mikulově

 

  • Kdy: Každou druhou sobotu od 18 hodin. Začínáme 22.9.2018.
  • Kde: V klubovně Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A, Mikulov.
  • Kontakt: Jana Dykastová, tel.: (+420) 774 184 177.

Jak to na mládeži vypadá? Co děláme?

  • Spolu jsme od 18 do (přibližně) 20 hodin.
  • Postupně procházíme témata z kurzu Alfa pro mládež, využíváme filmovou sérii, ale někdy také nad tématy „jen“ hlouběji diskutujeme.
  • Obvykle máme lehké občerstvení, hrajeme alespoň jednu hru, modlíme se (nepovinně ;)) a hodně času trávíme diskusí.
  • Vítáme všechny názory, otázky. Bereme vážně i pochybnosti. Nemáme na vše odpověď, ale snažíme se ji společně hledat.
  • Občas se věnujeme aktuálnímu tématu, zapojíme do činnosti sboru nebo vyrazíme za zábavou.

Co je mládež? Proč mládež?

Protože si nelze nechat dobrou zprávu pro sebe. Because of Your Love… I am Free!

Because of Your Love I am Free
Because of Your Love I am Free, David Woo (flickr.com, CC)

 

Mladým lidem nabízíme…

  • „chráněný prostor“, kde mohou přemýšlet a hovořit o svém hledání sebe sama a svého místa ve světě; kde mohou sdílet svoji víru i boje víry; kde se mohou navzájem povzbuzovat, navzájem si sloužit obdarováním, které od Boha dostali, vstupovat do služby Bohu,
  • pomoc na cestě orientace v tomto světě, hledání pevných hodnot, … a pro ty, kdo se sami a svobodně rozhodli – pomoc na cestě následování Krista…

Mladí lidé hledají svoje místo v životě i ve společnosti. V tomto věku činí mnoho rozhodnutí, které dlouhodobě ovlivní jejich život – rozhodování o škole, přístup ke studiu, zvládání revolty proti autoritám v rodině i ve škole i proti konformismu, první zamilování, identifikaci s partou, … Je to boj, kde mnoho mladých podléhá. Potřebujeme zvítězit nad Zlým – nad tím, kdo chce ničit náš život i nad zlým, které je v nás. Poznáváme, že toto vítězství máme v Ježíši Kristu.