Díkůvzdání & seminář Zápas o další generaci | 29. 9. 2019

Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi i se všemi lidmi. Budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar! 2 Korintským 9,10-15 (B21)

Pozvánka na Díkůvzdání

Poděkování za úrodu i za další Boží požehnání. Požehnání nedávno narozeným dětem. Společná Bohoslužba zakončená jídlem. Následovat bude seminář Zápas o další generaci.