Bible mluví | Dana

Dřív, než jsem poprvé otevřela Bibli, tenkrát ještě nekřesťanka, zasáhl mě tento verš z ní (přečtený v knížce o muslimovi, který konvertoval ke křesťanství): „I za tebe bylo lámáno mé tělo i za tebe byla prolitá má krev na odpuštění tvých hříchů.“ Od té chvíle jsem byla přitahována k Bohu jako včela k nektaru.

Boží slovo je „ostré jako meč a proniká až na rozhraní duše a ducha“ – to mohu jen potvrdit.

Ukazuje mi cestu, dává mi rady a návody, jak žít, je plné Božích zaslíbení, která mi dávají naději a vědomí, že jsem Boží milované dítě.

Dana