Izrael, světlo národů? | Galerie Reistna | Valtice 16.9.2020 v 18 hodin

Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ně. Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. (Římanům 11,16-18)

Zúčastni se diskuzního večera