Bible mluví | Stepan


Dětskou Bibli se snažíme s dětmi číst každý den, díky tomu můžou poznávat Boha, a to, jak moc je miluje. V Bibli je psáno: „Já miluji ty, kdo milují mne a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mě“ (Přísloví 8, 17).

Stepan