Irenka Hájková

Rádio 7 | Pořad Stopy | 25.2.2019

Bible je pro mě nesrovnatelná s žádnou jinou knihou. Ani s těmi nejoblíbenějšími, a to jich mám dost. Bible je prostě (jazykem mladé generace) TOP. A mám ji ráda čím dál tím víc, už tolik let. Skrze ni ke mně mluví sám Pán Bůh a potěšuje mě, usměrňuje, vzdělává, její slova mi Duch svatý oživuje. Jsem šťastná, že ji můžeme číst a v každé chvíli ji mít u sebe. Není to všude na světě samozřejmé. Bible je pro mě poklad mého života. „Ó slovo Boží svaté, ty nebes moudrosti, ó pravdo nehynoucí, ó světlo s výsosti! My ctíme svatou záři, jež z nebe svítí nám jak svíce nohám našim na cestě v nebe tam. Od Tebe, svého Mistra, Tvá církev přijala ten svatý dar, by lidstvu jím k spáse svítila. Tvé slovo svaté poklad je zboží drahého, je s nebe daný obraz Tě slova živého.“ Irenka