Kontakty

Farnost Evangelické církve metodistické v Mikulově
Purkyňova 1700/2A
692 01 Mikulov

e-mail: mikulov@umc.cz
telefon: (+420) 605 407 938
datová schránka: c4ucpe8

IČ: 67029884
č. účtu: 2800209872/2010

Kde nás najdete

Evangelická církev metodistická Mikulov, Purkyňova 1700/2A

Evangelická církev metodistická Valtice, Příční 31

Sociální sítě

Kontaktní osoby

farář prof. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D.

Od srpna 2022 je farářem a kazatelem Evangelické církve metodistické (dále ECM) ve farnosti Mikulov Pavel Procházka.  Během své životní služby Bohu se stěhovali s manželkou (a dříve i s dětmi) celkem 9x. Poznali tak velmi zblízka několik farností v ČR, ale především na Slovensku. Na Slovensku  vykonával Pavel Procházka také službu superintendenta, tedy představitele ECM v naší sousedské zemi. Později se stal vyučujícím a následně i profesorem na Katedre evanjelikálnej teológie a misie (dnes Katedra teológie a katechetiky) PF UMB v Banskej Bystrici. V roce 2022 postupně opouští svou činnost pedagoga a vrací se ke svému „životnímu povolání“. Službu v mikulovské farnosti přijal jako svou „poslední služební výzvu“, protože chtěl svou profesní dráhu ukončit opět jako farář v některém ze společenství ECM (v ECM je služební přidělení omezeno věkem). Pavel však svou vitalitou v mnohém předčí i mnohem mladší, a tak třeba ještě nějaký rok v Mikulově „přidá“. Uvidíme.

Kontakty: pavel.prochazka@umc.cz, tel. +420 605 407 938.

Staršovstvo

„Farní staršovstvo je odpovědné za plánování a uskutečňování církevní práce v oblasti budování, pomáhání, svědectví a za potřebné prostředky, jakož i za organizaci a hospodaření. Farní konference má ustanovit farní staršovstvo, které je jejím výkonným orgánem a je jí odpovědné.“ (Článek 252, Řádu ECM)

Naše služba

Většinu aktivit zajišťují členové a přátelé sboru v rámci své dobrovolné služby. Funguje staršovstvo (bdí nad duchovním stavem farnosti), různé výbory (např. hospodářský), domácí skupinky, navštěvování hůře pohyblivých členů, služba dětem a dorostu, služba v nemocnici, praktické služby (jako úklid) atp.

Webové stránky | Kniha přání a stížností

Pokud máte návrhy nebo připomínky k obsahu či podobě těchto stránek, budeme rádi, když si je nenecháte pro sebe. Pište prosím na mikulov@umc.cz. Děkujeme.

Informace pro členy a přátele e-mailem

Některá oznámení a informace o Bohoslužbách atp. rozesíláme pomocí rozesílacího seznamu e-mailem. Pokud máte o tuto službu zájem, domluvte se prosím osobně s kazatelem.