Bible mluví | Eva

Bible mne fascinuje ve své bohaté rozmanitosti. Nejen, že se jedná o celou řadu knih, jakousi malou knihovnu, ale samotná pestrost těchto knih je velmi pozoruhodná a zajímavá. Jedná se o knihy historické, popisné, poetické, dobrodružné či naučné. Hrdinové biblických příběhů jsou lidé se vším všudy, prožívají často podobné situace a životní příběhy jako my v dnešní moderní době. Mezi mé oblíbené části Písma svatého patří např. žalmy. V žalmech lze totiž najít prakticky vše – radost, smutek, sklíčenost, naději, moudrost, malomyslnost i velkorysost. V Novém zákoně jsou výmluvná evangelia. Pojednávají o životě Ježíše Krista, ale nejen to. Evangelium je „radostná zvěst“, a zároveň se v něm čtenář setká se Slovem, které „se stalo tělem a přebývalo mezi námi”. Velmi užitečné jsou apoštolské listy, zejména listy sv. Pavla, ve kterých apoštol udílí rady jak k duchovnímu životu, tak k životu občanskému. Bibli by měl mít každý Evropan ve své domácí knihovně. Vždyť křesťanství je základ naší evropské civilizace, základ naší kulturní identity.

Eva