Zpěvník Evangelické církve metodistické 1956 | Výběr | MIDI

MIDI soubory k poslechu & stažení

003 Svatý, svatý, svatý
004 Buď Pánu čest
005 Ó, kéž mám tisíc jazyků
007 Přijď, Králi věčný náš
013 My chválíme Tě
015 Pán Bůh je přítomen
016 Slavte, slavt Ježíše Vykupitele
022 Velký je Boh, Boh Trojjediný
033 Věčný Bože, silný v boji
037 Aj, Pán kraluje
050 Jak Tě mám přivítati
070 Kristus příklad pokory
077 Má víra pohlíží
089 Sláva Tobě, Boží Synu
094 Ó Hospodine, přioděj!
097 Otče náš, milý Pane
099 Ó, Pane, Tobě cele
104 Zavítej k nám, Duchu
105 Hrad přepevný jest Pán
109 Srdce k srdci
123 Tvá, Pane Kriste, věc
134 Ó slunce sprave´dnosti
209 Ó Králi věků důstojný
260 Mně dostalo se slitování
330 Důvěřuj se v Pána
340 Pod ochranou Nejvyššího
344 Vezmi, Pane, život můj
373 Ó pojďte, zazpívejme
380 Nuž Bohu děkujme

Poznámky & další zdroje

  • Uloženo z programu musescore. Zdrojové soubory jsou dostupné na stránce Zpěvník Evangelické církve metodistické 1956. V programu musescore můžete měnit nástroje a tempo, dělat transpozice, vytisknout noty atp.
  • Vzniklo pro potřeby kurzu pro seniory na Poušti 2019. Výběr písní provedla Ivana Procházková (vedoucí kurzu).
  • Písně do programu přepsal Petr Mlčoch a redakci provedl Ctirad Hrubý.