Nacházíte se na category

Články a zamyšlení

Být blázen pro Krista

1K 4,10 My jsme blázni (ř. μωροὶ) pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, …

Víra, zábava, peníze a věčnost

Jeden nevěřící muž navštívil evangelizační bohoslužby. Když přišla evangelizační výzva, jiný muž ho pobídl, aby vyznal svou víru v Krista. Odmítl. Ten …

Jaké je hlavní charisma metodistů?

Dostal jsem otázku, jaké je hlavní charisma metodistů. O čem je řeč? Slovo charisma zpravidla vnímáme jako synonymum k slovu obdarování. Stává se, …

Advent a jeho duchovní náplň

Začátky adventu sahají do 4. století, kdy se začal slavit určitý počet adventních nedělí (2 až 6). Že to nakonec byly a …

Odpuštění hříchů. Potřebuji ho?

Dánové měli velkého teologa a filozofa Sórena Kirke-gaarda. Ten vypráví ze svého života, že jako dítě často chodil na procházky se svým …

crawling vines

Buď ve spojení (J 15,1-11)

Růst ve víře, v poznání Boha, v lásce i milosti… Růst do dospělosti… Být plný ovoce Božího ducha… Odkládat hříšné jednání, postoje …

Víra je ze zvěstování

… Římanům 10,17 Naše víra není založena na knize. Křesťanství není náboženstvím knihy. Věříme, že Bible, jak nám ji skrze své služebníky …

Komenského mravoučné desatero

V muzeu liptovské dědiny v Pribylině stojí mimo jiné i stará evangelická škola. Ve třídě mají pověšené mravoučné desatero od J. A. Komenského. Začíná nový školní …

Bill Henson & The return of the prodigal son (Rembrandt)

Byl jednou jeden muž…

Byl jeden muž, který se zachoval nečestně vůči svému otci. „Pohřbil“ ho zaživa. Vyžádal si svůj podíl dědictví, ten prodal, a odešel od …

Nejlepší dárek?

Děťátko v jesličkách, koledy, přání pokoje, vyzdobené výlohy. Vánoční „idylka“ se na nás valí ze všech stran, ať chceme, nebo ne. Někteří …