Podpořili jsme / Podporujeme

Nežít sami pro sebe – to dává smysl. Děkujeme za příležitost sdílet se z toho, co jsme dostali, nebo i umožnit ostatním, aby podpořili dobrou věc.

Aktuálně

V tisku je dětská kniha Marušky Lehocké Dobrodružství „U Anežky“. Pro Charitní záchrannou síť Oblastní charity Břeclav pořádáme potravinovou sbírku. Jako náhradu za v závěru minulého roku neuskutečněnou (ten COVID-19…) dobročinnou burzu děláme sbírku pro rozšíření křesťanské základní školy Klubíčko v Litoměřicích.

Dlouhodobá podpora

Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Skutky 1,7-8)

Kromě toho, že se snažíme sdílet evangelium se všemi lidmi kolem nás, podporujeme finančně zvěstování evangelia v naší zemi v regionu naší farnosti, v okolních zemích a až na sám konec Země. Konkrétně:

Dobročinná burza a jednorázové sbírky