Podpořili jsme / Podporujeme

Nežít sami pro sebe – to dává smysl. Děkujeme za příležitost sdílet se z toho, co jsme dostali, nebo i umožnit ostatním, aby podpořili dobrou věc.

Aktuálně

Bezprostředně po ničivém tornádu a krupobití 24/6/2021 se nám ozvalo mnoho přátel, známých i méně známých, křesťanských společenství, z Českai zahraničí, … a ptali se, jestli jsme v pořádku. Spontánně začali posílat peníze na náš účet. Následně Evangelická církev metodistická vyhlásila celocírkevní sbírku. Škody v naší farnosti nebyly velké, v porovnání s tím, co prožili lidé od Hrušek dále. Proto jsme naprostou většinu peněz nasměřovali tam. Pomohli jsme malinkým dílem vykrýt potřeby, které z různých – většinou formálních – důvodů nemohly pokrýt velcí dárci, jako Charita, Diakonie, Adra atp.

Identitu mnohých dárců přesně neznáme. Rádi bychom vám vystavili potvrzení o daru, který můžete uplatnit pro snížení daňového základu. Prosím, kontaktujte nás. Pokud nám pošlete na mikulov@umc.cz částku platby, datum převodu, svoje jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu, obratem vám pošleme potvrzení o daru. Děkujeme za vaši podporu. Závěrečnou zprávu najdete na tomto webu v polovině roku 2022.

Tradiční – tentokrát komorněji pojatý – Adventní koncert (tentokrát připadl na 27/11/2021) jsme museli zrušit, ale dobročinnou burzu jsme uspořádali. V „rodinném kruhu“ – pouze v rámci našeho pravidelného setkávání. Výtěžek byl překvapivě dobrý a přes naše rodiny s ukrajinskými kořeny vyjednáváme o podpoře potřebných na Ukrajině.

Dlouhodobá podpora

Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Skutky 1,7-8)

Kromě toho, že se snažíme sdílet evangelium se všemi lidmi kolem nás, podporujeme finančně zvěstování evangelia v naší zemi v regionu naší farnosti, v okolních zemích a až na sám konec Země. Konkrétně:

Dobročinná burza a jednorázové sbírky