Nacházíte se na tag

Bible mluví

Půlhodinka s Biblí

Od října 2022 probíhá pravidelné online setkávání nazvané „Půlhodinka s Biblí“. Každý je srdečně zván na toto setkání. Provázet nás bude farář …

Bible mluví | Mikuláš

Je to čtení o Pánu Bohu. Oblíbený příběh: ukřižování Pána Ježíše, o Eliášovi, David, jak přemohl Goliáše. Mikuláš