Díkůvzdání | 2015

Slovem posloužil superintendent Evangelické církve metodistické na Slovensku, prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. Pokračovali jsme společným jídlem, krátkým představením práce na Slovensku a modlitbami.