Nacházíte se na tag

díkůvzdání

Díkůvzdání 2018

„Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“ (Bible, 1 …

Díkůvzdání | 2016

Vděčnost je možná pouze tam, kde jsme si vědomi milosti … tam, kde věci nezískáváme z nároku, nebo pouze jako výsledek vlastní …

Díkůvzdání | 2015

Slovem posloužil superintendent Evangelické církve metodistické na Slovensku, prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. Pokračovali jsme společným jídlem, krátkým představením práce na Slovensku …

Díkůvzdání | 2014

Slovem posloužila farářka ECM Bratislava-Petržalka Gabriella Kopas. Bohoslužbu jsme zakončili společným jídlem. Požehnání jsme vyprosili pro dceru Štěpána a Vasilky Omeljaš – …

Díkůvzdání | 5. 10. 2014

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští …

Historie modlitebny v Mikulově

V roce 2007 zakoupila Evangelická církev metodistická budovu „továrny“ na Purkyňově ulici v Mikulově. Po více než padesáti letech získala mikulovská farnost …