Velký Pátek | 2018 | Valtice

„Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.“ (apoštol Pavel v dopisu do Korintu)

  • Kdy: v pátek 30. března 2018 v 18 hodin,
  • Kde: v modlitebně Evangelické církve metodistické ve Valticích, Příční 31.
Juan de las Roelas, Jesús camino del Calvario

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. Už samotný název je odvozen od „Velké noci“. Po období půstu a Poslední večeři přichází Velký pátek, kdy si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista na kříži. Za naše hříchy… pro naše vysvobození z hříchu, z moci smrti a k novému životu.

Doprovodný program Velikonoc