Minisérie: Hledání | 2018 | Mikulov

Ježíš Kristus říká: Já jsem ta cesta, pravda i život.
Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. (Bible, evangelium podle Jana 14,6)

Roberto Verzo | On the way up ... | CC
Roberto Verzo | On the way up … | CC

 

  • Kdy: čtvrtek 5., 12. a 19. dubna 2018 v 18 hodin,
  • Kde: klubovna Evangelické církve metodisitcké, Purkyňova 1700/2A, Mikulov,
  • Co: krátké slovo – uvedení do tématu, rozhovor s prostorem pro otázky.

Témata

Čtvrtek 5/4 Kdo je Ježíš Kristus?
Bůh | člověk | milující Zachránce | soudce | prorok | bojovník | král | …?

Čtvrtek 12/4 Kdo jsem já?
Náhoda nebo záměr | vztahy – já a svět, já a Bůh, rodina, láska | moje hodnoty | …?

Čtvrtek 19/4 Kam jdu?
Dvě cesty, nebo více | kam směřuje můj život | pokoj | dělám to co chci, nebo co nechci | …?

Komu je určeno?

Každému, kdo vážně hledá odpověď na otázky jako – kdo je Ježíš Kristus – kdo jsem já – kam jdu …? Kdo se chce dozvědět, co k tomu říká Bible – Bůh. Kdo se nebojí přemýšlet a hovořit o věcech, které jsou v našem životě zásadní. Kdo hledá loď uprostřed rozbouřených vln, nebo kotvu svému životu, … pevnou půdu pod nohama…

„Předskokan“ velikonoční minisérie | Babettina hostina

Přijďte ve středu před Velkou nocí (28. března 2018) v 17 hodin shlédnout film – podobenství na téma Poslední večeře – Babettina hostina. Není to „mainstream“, ale potěší svou křehkostí, poetikou a přitom sílou sdělení. Co všechno do našeho života přináší a jaká moc je v lásce, oběti, milosrdenství, odpuštění, …

Babettina hostina, podobenství na téma Poslední večeře