Velikonoční výlet | 2016

Falkenstein nezklamal. I když s temnými stíny z minulosti zříceniny hradu, nabízí rakouské městečko nádherné trasy pro vycházky, krásné výhledy, rozkvetlé louky, … Jak je dobrou tradicí, výlet jsme zakončili opékáním na dvoře mikulovské fary.