Pro ženy

Setkání žen & dobročinné burzy

  • Co: Setkání žen s tématy, která je zajímají. Důraz na sociální aktivity a sdílení. Občerstvení.
  • Kdy: nepravidelně, přibližně 3x do roka.
  • Kontaktní osoba: Eva Červeňáková, Olga Stoyová, 773 132 129, olgastoyova@seznam.cz.

Duchovní obnova žen

  • Co: Víkendové setkání s duchovním programem pro ženy. Semináře, chvály, Bohoslužba, vzájemná služba, příležitost pro setkání s ženami z jiných společenství…
  • Kdy: zpravidla na podzim jedenkrát do roka (společně s ECM Jihlava, nebo se sestrami z Evangelické církve metodisitcké na Slovensku: SeS3 – regionálne stretnutie žien ECM).

Čajové dýchánky & Tvořivé dílničky atp.

  • Co: Setkání žen. Tvořivé aktivity. Neformální setkání. Sdílení, modlitby, chvála, vzájemná služba…
  • Kdy: nepravidelně, zpravidla 3x do roka v pátek.
  • Kontaktní osoba: Andy Javůrková (žena Filoména), 702 473 409, andyjav@seznam.cz.