Pro ženy

Setkání žen & dobročinné burzy

  • Co: Setkání žen s tématy, která je zajímají. Důraz na sociální aktivity a sdílení. Občerstvení. Momentálně ženy vyrábějí výrobky pro dobročinnou burzu ve prospěch práce s dětmi v okolí bulharského Sevlieva.
  • Kdy: přibližně 3x do roka.
  • Kontaktní osoba: Olga Stoyová, 773132129, olgastoyova@seznam.cz.

Duchovní obnova žen

  • Co: Víkendové setkání s duchovním programem pro ženy. Semináře, chvály, Bohoslužba, vzájemná služba, příležitost pro setkání s ženami z jiných společenství…
  • Kdy: zpravidla na podzim jedenkrát do roka (společně s ECM Jihlava, nebo se sestrami z Evangelické církve metodisitcké na Slovensku: SeS3 – regionálne stretnutie žien ECM).

Sestry sestrám

  • Co: Setkání žen. Sdílení, modlitby, chvála, vzájemná služba…
  • Kdy: zpravidla 3x do roka v pátek.