Noc kostelů | Mikulov| 2014

V rámci akce Noc kostelů 2014 jsme nabídli podvečer otevřených dveří. Nabídli jsme prohlídku naší modlitebny, představili plány na znovuoživení dvora a ukázali, jak se vaří pravá bulharská čorba. V rámci programu vystoupila dětská skupina zpěváčků Asaf. Promítali jsme fotografie z života naší farnosti. Na panelech jsme představili historií metodistické církve v našem regionu. Autorkou fotografií je Denisa Chríbiková.