Noc kostelů 2014 | Zkušenost

Není vždy snadné překonat ostych, obavy, … Noc kostelů nám pomáhá otevřít nejenom dveře našich modliteben a kostelů, ale i našich srdcí. Více ve svědectví jedné z organizátorek (a „protagonistek“) Noci kostelů 2014 v mikulovské modlitebně Evangelické církve metodistické.

Příprava Čorby, Noc kostelů 2014
Příprava čorby, Noc kostelů 2014

Noc kostelů se u nás v mikulovském sboru pořádala poprvé. A dost netradičně, i když vlastně žádná tradice nebyla. Prostě pro mě dost zvláštně a z části dost neduchovně. I když se říká, že „láska prochází žaludkem“. A láska je největší duchovní dar.

Přihlásila jsem se do týmu, který měl zajišťovat program pro tuto událost. Často se modlíme, aby náš nový a krásný dům sloužil lidem, aby byl místem pro setkání s živým Bohem. A ono je možná dost důležité, aby se lidi napoprvé v našich odosobněných kostelech cítili příjemně. Prostě jako první bod našeho programu byl kurz vaření bulharského jídla – polévky-  kuřecí čorby. Navrhl to kazatel, protože někteří nejstarší členové sboru žili část svého života v Bulharsku. I mí rodiče, a tak i naše kuchyně byla hodně zasažená Balkánem. Ráda jsem souhlasila, že budu pro vaření „lektorkou“. Ovšem trochu se to zkomplikovalo tím, že kazatel sboru nemohl být přítomen a do toho zavolala regionální televize, že by u nás natáčeli, a to zrovna vaření čorby. Mám dost averzi k fotografování, natož natáčení. Tak jsem si dala podmínku, že budu vařit a mluvit, ale aby se natáčelo všechno mimo mě. Skutečnost ale byla úplně jiná. Redaktorka byla nesmlouvavá – musím být v záběru, nebo nic. V tom okamžiku mi přišlo líto, že kvůli mě se třeba zmaří něčí příležitost přijít k nám do sboru. Tak se natáčelo. A všechno dopadlo dobře, čorba se snědla a chutnala, návštěvníky jsme pozvali na další návštěvy. Program pokračoval vystoupením dětské pěvecké skupinky Asaf a na závěr jsme promítli film Butterfly Circus.

Vím, že za pohodovým podvečerem Noci kostelů 2014 byly vyslyšené modlitby mnohých.

ka.mi.

P.S. Více fotografií najdete ve fotogalerii Noc kostelů 2014, aneb Podvečer otevřených dveří.