Netradiční Noc kostelů | Nový Přerov | 2013

Tak trochu „průzkumem bojem“ bylo naše první zapojení do akce Noc kostelů v roce 2013. Použili jsme k tomu naši nejmenší – ale na druhou stranu kostelu nejvíce se podobající – modlitebnu v Novém Přerově. Naplánovali jsme happening, opákání buřtů, brigádu (to pro členy farnosti:-) a promítání filmu. Připravili jsme i obsáhlé informace o historii sboru Evangelické církve metodistické a kostelíka v Novém Přerově. Dveře jsme otevřeli, ale nakonec zůstalo u brigády a happeningu – prožili jsme spolu požehnaný čas při práci i společném jídle.