Křty & konfirmace & přijímání do členství

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života… (Bible, Římanům 6,4)

Společná Bohoslužba farnosti. Požehnání dětem, studentům i učitelům. Křest, konfirmace a přijímání do členství.