2017 | Návrat do běžného života

Z výtěžku dobročinné burzy, která se v roce 2017 konala v rámci Noci kostelů ve Valticích a jako součást Adventního koncertu v Mikulově, jsme částkou 17 003 Kč podpořili projekt Návrat do běžného života. Jde o projekt litoměřického střediska křesťanské pomoci a sboru Evangelické církve metodistické, jehož prostřednictvím pomáhají propuštěným vězňům. Litoměřická služba ve vězení je dlouhodobou a rozsáhlou aktivitou místního sboru a kazatele, a je součástí celorepublikové Vězeňské duchovenské péče. Výrobky do dobročinné burzy vyráběly ženy z naší (mikulovské) farnosti.