Noc kostelů | Valtice | 2017

V rámci akce Noc kostelů 2017 srdečně zveme do modlitebny Evangelické církve metodistické ve Valticích. Program začíná v pátek 9. června 2017 v 18 hodin a pokračovat bude až do 23. hodiny.

Máme otevřeno!

Můžete se přijít podívat, poslechnout křesťanské písně v hudebních vstupech, nebo podpořit dobrou věc nákupem drobností v rámci dobročinné burzy. Samozřejmě se můžete zeptat na to, co vás zajímá.

  • Kdy: pátek, 9. června 2017 od 18.00 do 23.00 hodin.
  • Kde: Modlitebna Evangelické církve metodistické, Příční 31, Valtice.
Fotogalerie z Noci kostelů 2016

Čtení Bible na nám. Svobody

Jako doprovodnou akci pořádáme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Valtice a dalšími křesťany z Valtic a okolí veřejné čtení Bible.

  • Kdy: pátek, 9. června 2017 od 16.00 do 19.00 hodin.
  • Kde: nám. Svobody u Kostela Nanebevzetí Panny Marie, Valtice.

Důstojný návrat do běžného života | Dobročinná burza

V průběhu návštěvy naší modlitebny – Bohoslužebných prostor – můžete zakoupením drobných rukodělných výrobků podpořit návrat propuštěných vězňů do běžného života…

Evangelická církev metodistická poskytla peníze na nákup tří bytů v Litoměřicích, které bude spravovat tým z místní farnosti. Byt bude za běžné nájemné poskytnut lidem, kteří na základě služby ve věznici vyznali své hříchy a obrátili se k Bohu. Na přechodnou dobu, než si najdou práci a vlastní bydlení, je bude tým dobrovolných spolupracovníků podporovat v posílení finanční soběstačnosti, hospodaření, obnovení pracovních návyků, začlenění do společenství církve i do společnosti, narovnání vztahů, … Místní kazatel Zdeněk Brož slouží na část úvazku jako vězeňský kaplan a lidé z farnosti tam docházejí na jeden celý den v týdnu jako dobrovolníci. Nejde tedy o něco, co „spadlo z nebe“, i když bez Boží milosti by to nebylo, ale také výsledek soustavné služby.

Malá pomoc v této etapě života může způsobit radikální změnu. Není snadné vyjít z „kriminálu“ (s popsaným rejstříkem trestů) a bez zázemí. Věříme, že i tito lidé mají před Bohem důstojnost a mají šanci být prospěšní druhým… třeba pan Ľubomír Laurinec by mohl vyprávět (svůj silný příběh).

Tuto práci můžete podpořit i vy. Děkujeme.

V roce 2017 se do akce Noc kostelů připojily oba sbory mikulovské farnosti. Podrobnosti o programu najdete zde: program Noci kostelů 2017 ve sboru Evangelické církve metodistické ve Valticích & program Noci kostelů 2017 ve sboru Evangelické církve metodistické v Mikulově.

Další valtické kostely, které můžete v rámci akce Noc kostelů 2016 navštívit: kostel sv. Augustina.