Mt 25,1-13: Ježíš přijde! Jak být rozumný. (Podobenství o deseti družičkách.) [včetně úvodu]

Moralistické pojetí podobenství o deseti družičkách od Hieronymuse Franckena mladšího (kolem r. 1616, část reprodukce).
Hieronymus Francken mladší – moralistické pojetí podobenství o deseti družičkách (kolem r. 1616)

Stáhni mp3 (10,8 MB). Včetně úvodu a čtení Žalm 78,1-7 a Jozue 24,1-3a.14-25.

Kamil Čížek (úvod) | Ctirad Hrubý (kázání) | ECM Mikulov | Neděle 9.11.2014 | 31.54 min