Díkůvzdání | 5. 10. 2014

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. (Žalm 103,1-5)

Roberto Verzo | Blue grapes | cc
Roberto Verzo | Blue grapes | cc

Poděkování za úrodu i za další Boží požehnání. Společná Bohoslužba zakončená jídlem. Začátek Bohoslužby je v 10.15 hodin.

Slovem poslouží sestra Mgr. Gabriella Kopas z ECM Bratislava-Petržalka.

Několik fotek z akce najdete ve fotogalerii Díkůvzdání 2014.