Bible mluví | Míla

První Bibli jsem obdržel od rodičů. Mám rád verš zapsaný v evangeliu Jana 3, 16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ Tento verš je pro mne úžasné zaslíbení pro budoucí období, že budu žít věčně.

Míla