Bible mluví | Michael

V Písmu nacházím odraz Božího charakteru. Dostávám odpovědi na otázky. Nacházím inspiraci, napomenutí, povzbuzení.

Michael