2017-07-30 Všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha

 

Kázání ECM Mikulov ze 30.7.2017 Káže Ctirad Hrubý.

„Boh nás oblažuje radosťou a to nám robí dobre, lebo to vzbudzuje v nás vďačnosť. Ale Boh nám dáva aj milosť utrpenia, lebo tá nás ženie k Otcovi elementárnou silou. Nikdy nie sme tak na Boha odkázaní uvedomele ako práve v kríži. Preto Pavol vraví inde, že má záľubu v slabosti, lebo keď je slabý, vtedy je silný (2K 12,10). Preto musíme byť vďační za utrpenie, lebo ono je predzvesťou požehnania. Ukazuje nám náš limit, ale nás ženie k Nelimitovanému, a to tak ako žiadne požehnanie a radosť.“ (Fazekaš, Ľudovít: Dobrá správa o záchrane, s. 71)