Letnice 2018 | Sborový den

Pán Bůh nás zastavuje na cestě, aby nás (obnovené a zmocněné) vyslal novým směrem.

Program

 • Bohoslužba 10:30 – ca 12.15 (včetně bloku svědectví), Mikulov,
 • Oběd (gymnázium) – výdej mezi 12.30 a 13.15 (kdo je přihlášen plus máme rezervu),
 • Káva, zákusky, čaj na faře,
 • Dle osobní preference – vycházka nebo společenství ca od 14.15
  • Svatý kopeček a místa ne-známá (turistická obuv nutná),
  • Prohlídka města s výkladem Jany Dykastové – tři varianty (domluvíme na místě):
   • A – Střed města: Náměstí – nahlédnutí do Dietrichsteinské hrobky – zámecká zahrada – zámek (nádvoří) – synagoga (zvenku),
   • B – Střed a synagoga: Totéž, ale se vstupem do synagogy (rekonstruovaná 2010-2014 podle původního stavu), [Cena: 50 Kč dospělý, 25 Kč dítě, 120 Kč rodinné],
   • C – Židovský Mikulov: Židovská čtvrť – synagoga se vstupem – prohlídka židovského hřbitova – zájemci se mohou odpojit na Kozí hrádek, ostatní bychom se vrátili na Náměstí: možnost individuální návštěvy zámecké zahrady, nákupu suvenýrů ap., [Cena: 68 Kč dospělý, 34 Kč dítě, 156 Kč rodinné],
 • Společenství s Večeří Páně, žehnáním a přímluvami 16.00 až 16.45,
 • Společenství u stolů – lehká večeře, odjezdy (17 až 18 hodin).

Další informace můžete najít na Facebook-u.