Kurz: Základy křesťanství | 2014-2015

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. (Žalm Ž 25,4)

Roberto Verzo | On the way up ... | CC
Roberto Verzo | On the way up … | CC

Aktuálně

  • Kdy: úterý v 16.30 hodin.
  • Kde: Modlitebna ECM Mikulov, Purkyňova 1700/2A.

Kurz je určen pro návštěvníky Bohoslužeb, kteří přemýšlejí o církevním členství, křtu, nebo přistupování k Večeři Pánově. Otevřený je a vítáni jsou i ti, kdo chtějí přemýšlet o svém životě s Bohem, nebo mají otázky týkající se naší církevní tradice, či našich důrazů (Evangelické církve metodistické). Čtrnáct setkání naplánujeme v průběhu poloviny října až listopadu 2014 a poloviny ledna až března 2015.

Domácí příprava představuje přečtení uvedených textů, modlitba a případné formulování otázek na společné setkání. Společné setkání bude trvat 75 minut. Prostor bude pro výklad i diskusi. Účast na kurzu k ničemu nezavazuje.